Taekwon-do is geen sport zonder risico's. Natuurlijk beschikt de Holland Cup over gekwalificeerde EHBO-ers, maar het kn altijd zo zijn dat een bezoekje aan het ziekenhuis nodig blijkt te zijn. In het ziekehuis zullen ze altijd om een zorgverzekeringspas vragen. Het is dus erg belangrijk deze mee te nemen aar de sporthal. Op deze manier wordt je zo spoedig mogelijk geholpen.